2. Fair-play regels
Als gebruiker ben je verplicht je aan de navolgende regels te houden.

- Het bezitten of controleren van meer dan één team is verboden.
- Het verkopen of weggeven van je team aan een andere gebruiker, bestaand of nieuw, is verboden.
- Je team moet gevestigd zijn in het land waar je ook daadwerkelijk woont. Mocht je je registreren in een ander land, of leven in een land dat niet gerepresentateerd wordt binnen Sokker, moet je een mail sturen naar admins@sokker.org met tekst en uitleg.
- Het is verboden om spelers te transfereren tussen teams waarvan de gebruikers dezelfde computer danwel hetzelfde IP-adres gebruiken.
- Het is verboden andere teams te helpen door willens en wetens te veel te bieden op spelers van eerder genoemde teams.
- Het is verboden spelers te verkopen voor meer dan hun marktwaarde.
- Het is verboden andermans account te hacken danwel een poging daartoe te doen.
- Het is verboden programma’s te gebruiken die schadelijk zijn voor Sokker.
- Het plaatsen of verwijzen naar racistisch, pornografisch of anderszins ongepast materiaal is verboden.
- Enige hulp bij het verkrijgen danwel het gebruiken van illegale software of materiaal waar een copyright op rust is verboden.
- Verwijzingen die schade kunnen opleveren aan Sokker of de computers van andere gebruikers zijn verboden. (Denk hierbij aan virusen of illegaal materiaal waarvan het bekijken strafbaar is.)
- Het gebruiken van bugs is verboden. Elke gebruiker moet een bug die hij/zij tegenkomt melden op het daarvoor bedoelde forum.
- Het breken van elders vermelde regels is verboden.


Het delen van internetverbindingen of computers met andere gebruikers.

Het is ten strengste verboden om meer dan één team te managen. Dit is een kardinale regel binnen Sokker.
Na registratie en permissie van de admins, is het toegestaan om met verschillende gebruikers een connectie/computer te delen voor de registratie van verschillende teams. (Denk hierbij aan familieleden of huisgenoten.)

Ter registratie en het verkrijgen van toestemming om een IP-adres (connectie) of computer te delen, dien je een mail te sturen naar admins@sokker.org met een omschrijving van de situatie die noopt tot het delen van een connectie of pc. In het verzoek moet tenminste verder opgenomen zijn: alle teamnamen en alle gebruikersnamen die de connectie of computer wensen te delen. Deze mail moet voor de registratie worden verstuurd! Als je dit vergeet, zal dat vervelende consequenties hebben: je zult worden behandeld als een cheater. (Een gebruiker met meerdere teams.)

LET OP: HET IS NOOIT OFTE NIMMER TOEGESTAAN OM OOIT ENIGE TRANSFER TE PLEGEN MET EEN GEBRUIKER MET WIE JE EEN CONNECTIE OF PC DEELT OF HEBT GEDEELD.

Het overtreden of het pogen tot overtreden van deze regels zal worden bestraft met straffen die verwijdering van Sokker kunnen inhouden.


Het delen van teams of het inloggen onder een andere gebruikersnaam dan je eigen.

De hoofdregel is dat teams door slechts één persoon mogen worden bestuurd, wat inhoudt dat delen of inloggen door andere gebruikers niet is toegestaan.

- In extreme omstandigheden waar een gebruiker niet in staat zal zijn om in te loggen, kunnen de admins (admins@sokker.org ) besluiten om een uitzondering op de hoofdregel toe te staan. Extreme omstandigheden kunnen dienstplicht of langdurige ziekenhuisopname inhouden.
- In geval de admins deze uitzondering toelaten, mag de gebruiker, de zgn. 'sitter', enkel wedstrijdorders op basis van bestaande, door de oorspronkelijke gebruiker gemaakte, tactieken invoeren en jeugdspelers aannemen en/of ontslaan.
- De 'sitter' mag in geen geval spelers aan- of verkopen - jeugdspelers uitgezonderd -, berichten plaatsen, sokkermails versturen of wat voor actie dan ook, buitem de toegestane, ondernemen die enig team bevoordelen of benadelen op enige wijze.
- In geval dat het de bondscoach betreft, zal deze toestemming openbaar worden gemaakt. De 'sitter' zal dan ook het NT besturen. In bepaalde gevallen kunnen de admins er ook voor kiezen nieuwe verkiezingen te organiseren.
- De 'sitter' mag in geen geval in dezelfde competitie uitkomen als het te 'sitten' team.
- De gebruiker zal zijn wachtwoord moeten veranderen nadat hij weer terug is van zijn afwezigheid.


De staf van Sokker en mogelijke straffen.

Om op de naleving van de eerder genoemde en andere regels toe te zien, hebben de eigenaars en ontwikkelaars van Sokker admins aangesteld. Admins zijn er om andere gebruikers te helpen en op de naleving van de regels en richtlijnen toe te zien. Verder behandelen admins de registratie van nieuwe accounts.

De admins hebben onder andere de volgende bevoegdheden om overtredingen van de regels te bestraffen:

- boete;
- het geven van een laatste waarschuwing (een volgende overtreding zal tot het sluiten van je account leiden);
- het verwijderen van een account;

Admins mogen bovenstaande sancties naar eigen inzicht combineren.

Admins behouden zichzelf het recht voor om:

- details aangaande hun bezigheden niet openbaar te maken;
- de privacy van gebruikers wiens zaak is behandeld te beschermen;
- transferprijzen aan te passen (in gevallen waar duidelijk te veel is betaald);
- data niet te herstellen in geval van onzorgvuldig gedrag van de gebruiker (Denk hierbij aan het delen van je paswoord. In andere gevallen, waar de gebruiker geen verwijt kan worden gemaakt, zal er alles aan worden gedaan om data te herstellen.);
- gebruikers te vragen naar hun persoonsgegevens.

In buitengewone gevallen kunnen admins ook het volgende:

- ingrijpen in gevallen waar men zich niet houdt aan transferafspraken (Over het algemeen is dit iets wat tussen gebruikers is.);
- een speler van de transferlijst verwijderen (op verzoek);
- inloggen op je account, bijvoorbeeld om een racistisch persbericht te verwijderen.

Elk geval zal zorgvuldig en op zich worden behandeld. Dit kan resulteren in hogere of lagere straffen in bepaalde gevallen.

Neem geen contact op met de admins van andermans account. Als je account niet langer toegankelijk is om wat voor reden dan ook, kun je contact opnemen met de admins door een mail te sturen naar het volgende adres: admins@sokker.org

In alle andere gevallen, waar je de hulp nodig hebt van een admin, vragen we vriendelijk doch dringend niet meer dan twee verschillende admins aan te schrijven. Kijk wie er online is, schrijf een sk-mail en heb geduld.


Admins worden geholpen door moderators.

Moderators houden de fora in de gaten, maar letten ook op persberichten, berichten in gastenboeken, logo’s – in feite alle publieke activiteiten van gebruikers.
In geval van overtredingen, kunnen moderators de volgende acties ondernemen:

- het geven van een waarschuwing;
- het opleggen van ene forumban;
- de admins contacteren en vragen om een andere sanctie, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een boete of het verwijderen van een account.

De forumregels kun je vinden door op [forum] te klikken en vervolgens rechtsboven op [statuut] te klikken.

Stafbeslissingen zijn niet voor openbare discussie vatbaar. Je kunt bezwaar maken door een sk-mail te sturen naar een admin en in bijzondere gevallen kun je in beroep gaan door een mail te sturen naar: admins@sokker.org De beslissing die dan wordt genomen is de eindbeslissing.

Onwetendheid is geen geldig excuus.